Wat is een Aurareading

Iedereen wil gehoord, gezien en begrepen worden.
We verlangen naar erkenning om wie we zijn.
 
Op bepaalde momenten in ons leven is de behoefte hieraan groter.
 
Bijvoorbeeld:
- Wanneer je een nieuwe uitdaging aan wilt gaan, maar daarin tegen gehouden worden;
- Als je vragen hebt over wie je werkelijk bent;
- Wanneer je steviger in het leven wilt staan;
- Wanneer je bevrijdt wilt worden van blokkades, die je tegenhouden in het dagelijks functioneren;
- Als je meer inzicht wilt krijgen in je kernkwaliteiten, die vaak onnodig verborgen blijven.
 
Een auralezing kan hierbij uitkomst bieden.
 

De Aura is het energieveld om je heen. Ieder mens heeft een eigen persoonlijke Aura, oftewel Uitstraling.
In deze uitstraling is te zien wat iemand denkt en voelt.
Het is als het ware een overzicht van het geheel van belangrijke- en minder belangrijke situaties in je leven.
De zeven chakra's zijn onderling verbonden en hebben ieder betrekking op een deel van dit grote geheel.

Degene die een reading geeft, noemen we de Reader en iemand die de reading ontvangt noemen we een Readee.
Tijdens een Aurareading stem ik als Reader af op jouw energie. De energie wordt vervolgens "gelezen" en vertaald in woorden.
Deze intuïtieve waarneming is gericht op het heden, met verwijzingen naar het verleden en maakt verbinding met nieuwe mogelijkheden voor jou in de toekomst.

De ontwikkelingen die benoemd worden, kunnen bewust of onbewust zijn en hebben te maken met jouw persoonlijke groei, hoe je functioneert in de wereld en wat op dit moment van belang is voor jou.

In een reading wordt o.a. benoemd:
 
* waar je kracht ligt
* wat je energie kost en hoe je daar mee om gaat
* waar je energie van krijgt
* waar je jezelf nog tegen houdt
* waar je je energie al positief gebruikt

Door het benoemen van deze gebieden ontstaat meer balans in het energieveld, waardoor een zuiverder zicht op jezelf mogelijk wordt.
Een reading geeft zelfinzicht, laat zien waar je kracht ligt en maakt helder wat je voor jezelf kunt veranderen om nieuwe stappen te kunnen en dúrven zetten.